geodetická kancelář

Ing. Marie Osičková


geodetické a kartografické práce nejen v Jihomoravském kraji

O nás


Jsme geodetická kancelář se sídlem ve Velkých Bílovicích a od roku 1994 provádíme veškeré geodetické práce, převážně v Jihomoravském kraji. Ing. Marie Osičková je držitelkou úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu dle § 13 odst. a, b, c.

Ing. Marie Osičková

Svárov 499
69102 Velké Bílovice

+420 606 592 078

geokar@email.cz

Facebook

Nabízíme


vytyčení hranic pozemků

geometrické plány

pro vyznačení nové budovy nebo změny obvodu budovy

pro rozdělení pozemku

pro vyznačení rozsahu věcného břemene na části pozemku

pro opravu geometrického a polohového určení pozemku

pro vyznačení průběhu vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

práce v inženýrské geodézii

polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu (geodetické podklady pro projekt)

vytyčení inženýrských sítí a budov

dokumentace skutečného provedení staveb

poradenství v katastru nemovitostí

Kontaktujte nás